ANBI gegevens

 Naam instelling

Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel

 RSIN

804174520B01

 Vestigingsadres

Nachtegaalstraat 8 

2922VL Krimpen aan den IJssel

 Telefoonnummer

 0180-526060

 E-mail adres

 Wereldwinkel.krimpen@gmail.com

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Stichting Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel is deelnemer van het platform Wereldwinkel.nu. Samen vergroten we de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.  

Activiteiten

Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.

Financiering

Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel verwerft inkomsten door de verkoop van producten.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd via spaarrekeningen en via  rekening courant bij verschillende banken.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om de noodzakelijke investeringen , nu en in de komende jaren te financieren. Als de financiële ruimte er is zoeken we onder onze leveranciers een project om te ondersteunen. Het project is altijd bedoeld ter ondersteuning van de locale producenten.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel bestaat uit:

voorzitter:                              Antoinette Mak  

secretaris:                              Vivian Walst

penningmeester:                    Theo Mak

2e penningmeester:               Jan Korteweg

vrijwilligerscoordinator:       Marjan Lucas

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Krimpen aan den IJssel heeft geen personeel in loondienst maar werkt met vrijwilligers.

Financiële huishouding

Publicatie balans en verlies-en winstrekening t.b.v. ANBI-status

   
           
   

Jaar 

2023

   
           

Debet

 

Balans 31.12.23

 

Credit

           

Vaste activa

 

1478

 Eigen vermogen

 

97256

           

Vlottende activa

 

19579

     
           

Liquide middelen

 

79127

 Kortlopende passiva

 

2928

           
 

Totaal

 100184

 

Totaal

 100184

           
           
     

Verlies- en winstrekening 2023

   
           
           

Omzet

       

50407

           

Inkopen

       

32625

           
     

Bruto-opbrengst

 

17782

           
           
           

Indirecte kosten

   

Afschrijvingen

458

 
     

Woonlasten

3746

 
     

Exploitatiekosten

1708

 
     

Computer/kassakosten

1530

 
     

Verzekeringen

245

 
     

Overige kosten

3007

 

 

 

 

 

 

 

     

Kosten

 

10694

           
     

Resultaat

 

7088